Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związany z przetwarzaniem danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO) prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach witryny www.bloominteriordesign.pl.

 1. Administrator.

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach naszej witryny jest bloom design MAGDALENA WOJTUŃ, ul. Śliczna 34A/131, 31-444 Kraków, NIP: 6141602454, REGON:380102915, tel. kontaktowy: 508 359 963, mail: biuro@bloominteriordesign.pl

 1. Dane osobowe.

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W ramach strony internetowej gromadzimy je w plikach Cookies. Administrator może gromadzić również adresy IP Użytkowników.

W ramach funkcjonalności Formularz Kontaktowy gromadzimy dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail. 

Udostępnienie nam danych osobowych w ramach strony internetowej nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie i jest całkowicie dobrowolne. Jeśli nie udostępnią Państwo informacji zawartych w Cookies uniemożliwi nam tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin strony. W przypadku braku podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail nie będą Państwo skorzystać z Formularza Kontaktowego. 

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Przede wszystkim przetwarzamy je celach statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, które pomaga zrozumieć w jaki sposób Państwo korzystają z naszej strony internetowej. Statystyki pozwalają nam na modernizację struktury strony i jej zawartość. Dodatkowo informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają nam rozpoznać urządzenie, z którego Państwo korzystają, dzięki czemu wiemy, jak wielu użytkowników powraca do naszej strony.

Udostępnione imię i nazwisko, adres e-mail wykorzystujemy w celu kontaktu w ramach formularza kontaktowego. 

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO.  Przetwarzanie, które jest wykonywane w ramach korzystania z naszej witryny jest oparte na dwóch z nich:

 1. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Najlepszy odbiór naszych treści może nastąpić tylko w przypadku, gdy będziemy mogli je dostosować do Państwa zainteresowań. Dzięki temu witryna staje się atrakcyjniejsza. Jednak w tym celu musimy móc przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia statystyk. Ta podstawa prawna daje nam takie możliwości. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeśli udostępnią Państwo nam imię i nazwisko oraz swój adres e-mail w ramach Formularza Kontaktowego, to dla jego funkcjonowania zapisujemy go w naszej bazie danych – musimy mieć możliwość udzielenia Państwu odpowiedzi. 

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnieniu  podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, księgowe, hostingowe oraz naszym współpracownikom. 

Dane osobowe gromadzone w ramach naszej witryny przekazywane są operatorowi narzędzia Google Analytics – firmie Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych.

 1. Cookies 

Cookies (Ciasteczka) to nic innego, jak mały fragment tekstu zapisany w plikach, które wykorzystuje przeglądarka internetowa, a zapisanych na Państwa urządzeniach. Cookies zawierają unikalne dane identyfikujących urządzenie oraz danych statystycznych dotyczących podejmowanych przez  Państwa działań w ramach naszej witryny. 

Dzięki informacjom zawartym w Cookies możemy również sporządzać nasze statystyki, dzięki którym mamy informacje o ilości odwiedzających nas użytkowników oraz o tym jakie towary w Sklepie Internetowym cieszyły się największą popularnością. W celach statystycznych następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcjonowania narzędzia Google Analytics. W ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje żadnych decyzji co do osoby fizycznej.

Dane zawarte w Cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie na którym zostały zapisane.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Państwa urządzeniu, można to zmienić to w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość usunięcia w całości danych zapisanych w postaci Cookies.

 1. Adres IP 

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora w celu tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu internetowego.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO na nowo definiuje Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych zabezpieczeniach.

 1. Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Na Państwa żądanie sporządzimy kopię danych osobowych. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO. 

 1. Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na zgłoszone żądanie. 

Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pomimo Państwa żądania o usunięcie danych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

 1. Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych.

Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

 1. Prawo do sprzeciwu.

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem bez Państwa zgody, możecie żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają nadrzędne interesy, prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. Prawo do skargi do organu nadzorczego.

W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Państwa praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.

Państwa dane osobowe przetwarzane:

 • W celu świadczenia usług Formularza Kontaktowego – do momentu rozwiązania łączącej nas umowy w tym zakresie, tj. po udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. W niektórych przypadkach będziemy jednak przetwarzać dane osobowe przez okres do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi – jeśli będzie to uzasadnione do ochrony przed Państwa roszczeniami. Okres ten nigdy jednak nie przekroczy upływu czasu wymaganego do przedawnienia roszczeń.
 • Dane przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
 1. Przekazywanie danych za granicę.

W związku z wykorzystaniem narzędzia statystycznego Google Analytics, udostępniamy dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszej strony firmie Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kaliforni, w USA. Wymiana danych osobowych pomiędzy UE a USA odbywa się na zasadach tzw. Privacy Shield – czyli porozumieniu pomiędzy USA a Komisją Europejską, dzięki któremu stwierdzono, iż USA zapewniają należyty poziom ochrony danych osobowych. Google LLC znajduje się na liście podmiotów w USA, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z wymogami Privacy Shield, a co za tym idzie przekazywanie jej danych jest bezpieczne.

Stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.